CENIK


enoletna uporabnina
25,00 eur
uporabnina z doniranim predmetom
brezplačno
zamudnina (za vsak dan in vsak predmet)
1,00 eurSPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA


Splošni pogoji določajo pravice in dolžnosti uporabnikov, opredeljujejo odgovornost, finančne pogoje poslovanja, postopek doniranja predmeta in druge pomembne vidike poslovanja. Vsak uporabnik se ob včlanitvi strinja s splošnimi pogoji in jih sprejema.

Na voljo so v pdf obliki: SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

...